İLÇEMİZ TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BÜROSUNA BAŞVURU YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE
 
02/01/2015 tarihinden itibaren İlçemiz Tüketici Sorunları Hakem Heyetine internet üzerinden de başvuru yapılabilecektir.  
 
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin Çalışma Usul ve Esasları başlıklı Başvuru bölümünün 11. Maddesinde;
 
“ …Elektronik ortamda yapılan başvuruların e-devlet kapısı üzerinden veya Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması zorunludur. Bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması ve yapılan başvurunun başvuru sahibi tarafından, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olması gerekir.
 
  Güvenli elektronik veya mobil imza ile imzalanmamış başvuruların geçerli olabilmesi için sistem tarafından oluşturulan başvuru formunun çıktısının alınarak ıslak imza ile imzalandıktan sonra on beş gün içinde varsa bilgi ve belgelerle birlikte ilgili tüketici hakem heyetine posta yoluyla veya elden ulaştırılması gerekir. Aksi halde başvuru işleme alınmaz.” denilmektedir.


İnternet üzerinden başvuru yapmak için başvuru adresi:
e-devlet şifresi veya elektronik imza ile; 


http://tuketicisikayeti.tuketici.gov.tr ’dir.
 
 
 

TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİNİZİ TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BÜROSUNA BAŞVURARAK BİLDİREBİLİRSİNİZ

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI
Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde öncelikle o mal veya hizmeti aldığınız satıcı veya sağlayıcı ile görüşmeniz gerekir. Sorunu çözemiyor ve karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, firma yetkilileri ile görüşmenizde yarar vardır.
Bu tür görüşmelerde yasal haklarınızı (malın iadesi, malın yenisi ile değiştirilmesi, malın tamiri, malın özürü kadar değerinden indirilmesi) bildiğinizi ve seçimlik haklarınızdan hangisini tercih ettiğinizi belirtmeyi unutmayın.
Her şeye rağmen, sonuç alamadıysanız, mal ya da hizmeti satın aldığınız yerde bulunan;

*Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine,

*Tüketici Mahkemelerine,

başvurmalısınız. Böyle bir durumda hakkınızı aramamanız sadece o mal veya hizmet nedeniyle sizin zarara uğramanızı değil, aynı zamanda tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başka tüketicilerin de benzer mağduriyetlere uğramasına sebep olmak anlamına gelir.
HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ NEREDEDİR?
Hakem Heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır.
81 İl Müdürlüğü ile 892 ilçede Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri bulunmaktadır. 
Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır.

NEREYE BAŞVURULMALI?
Başvurular, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikamet ettiği yerdeki hakem heyetine yapılır.

Satın aldığınız ve şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 01 Ocak 2015’ten itibaren 2.200,00 TL’nin (Parasal sınır her yıl DİE’nin TEFE’de meydana gelen yıllık artış oranında artırılır.) altında ise sorunun çözümü için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız zorunludur. Bu durumda, hakem heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır.
Hakem heyetinin lehinize verdiği karara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda İcra Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.
Hakem heyeti kararı, aleyhinize çıktıysa 15 (onbeş) gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.
Şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 2.200,00 TL’nin üstünde ve 3.200,00 TL.’nin altında ise İl Hakem Heyetlerine başvurulabileceği gibi, 3.200,00 TL.'nin üstünde ise Tüketici Mahkemelerine başvurulabilir.
Lehinize olan heyet kararına karşı tarafın uymaması halinde Tüketici Mahkemesine başvurmanız gerekecektir.
BAŞVURUNUZU NASIL YAPACAKSINIZ?

Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgeleri (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) 2 (iki) suret halinde düzenleyerek Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız gerekmektedir. 

Yazılı dilekçenizde,

• Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini,
• Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,
• Ne kadar para ödediğinizi,
• Sorunun ne olduğunu,
• Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu,
• Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.
 
BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINMAZ
Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri Ticaret İl Müdürlüğü tarafından karşılanır.


Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler tarafından açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.


GÖRÜŞÜLME SÜRESİ
Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 6 (altı) ay içinde karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.
 

Kararlar, alındığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.

 
T.C AĞLI KAYMAKAMLIĞI RESMİ WEB SİTESİDİR