İlçemizin en başta gezilip görülecek yeri tarihi Ağlı Kalesidir. Ağlı Kalesi İlçenin Batısında bulunan tabi bir dağ üzerine kurulmuştur. Kalenin etrafı yer yer bıçakla kesilmiş gibi kaya sıralarıyla çevrilmiş ve etekleri ormanlarla örtülmüştür. Üzerine kuzeyinde kepez denilen tabii bir kaya ile aralarındaki boyun noktasından çıkılmaktadır. Zaten zayıf tarafı da burası olduğu için suni duvarlar bu kısma yapılmıştır. Moloz taşından harçla yapılan duvarların kalınlıkları bir metre bu günkü yükseklikleri de üç metredir. Kalenin tepesinde büyük bir düzlük vardır İlçeye bakan kısmında mağaralar vardır. Güneyinde kaleden 10 metre aşağıda bir tabii mağara daha vardır. Bunun içinde dolambaçlı yollar ve mezar odaları bulunmaktadır. Batı yüzünde bir mağara daha vardır bu mağaranın ortasından yan yana iki tane su mahzeni bulunmaktadır. Kalenin üzerindeki düzlükte üç tane su sarnıcı bulunmakta bunlardan iki tanesi halen ayakta durmakta bir tanesi ise yıkılmış durumdadır.

        Ayrıca;Bir rivayete göre, Kırım Savaşı(1853-1856) sırasında Ruslara karşı Osmanlı ordusu Ankara,Çankırı,Kayseri den katılan taburlarla Mısır,Şam,Arabistan,Fas ve Tunus tan asker ve komutanlar iştirak etmişlerdir.Bilhare,Kırım Savaşı sonrası Fas ve Tunustan gelen askerler bu bölgeye yerleştirilmiştir. Bu dönemde Serdarekrem ve Rumeli Ordusundan Ömer Paşa yanısırasında Hasan ,İsmail,Ahmet,Derviş,Halil Paşa gibi Mehmet Paşanın da adı geçmektedir. Tunus tepesinde açık türbe halinde mezarı bulunan Mehmet(Muhammmed) Tunusi Efendinin aynı kişi olduğunu teyid edilememekle veraber ,kuvetli rivayetler vardır. Kırım ile tarihi bir olay Kastamonu'nun Türk hakimiyeteni girişi yıllarında Çobanoğulları Beyliğinin ilk hükümdarı Hüsamettin Bey ,Selçuklu Hükümdarı Alaadin Keykubat'ın sultanlığı sırasında M 1223 tarhinde Kırım'dam Kastamonu ya dönmüştür. Hayatın son günlerini Taşköprü ilçesinde yaşamış ve orda vefat etmiştir. Mehmet (Muhammed) Tunusi Efendi'nin de Hüsamettin Çoban'ın Kırım seferine katılan Tunus'lu bir komutan olma ihtimali olup dönüşünde bu bölge kalıp yaşamış olma ihtimalide bulabilmektedir. Köyde halen yaşamakta 70-80 yaşlarındaki Osmanlı İmparatorluğu son dönemlerinde Trablusgarp'da askerliğini yaparak köy dönmüşleridir.
TOS TÜRBE TEPESİ-FAS TARLASI
        Tunus lar köyüne kuzey yönünden Ağlı ilçesinden gidişte batı yönünde görülen köyün kzuey-batı yönünde kalan ve çevreye hakim konumdaki 1325 mt rakımlı tepe TOSLU TEPE(TUNUS TEPESİ-TUNUS TÜRBE TÜRBESİ) olarak bilinmektedir. Tepenin etrafı tabii taş duvar ile çevrili iken zamanla yer yer tahrip olomuştur. Üzerinde ağaçlar mevcuttur. Tepenin üst düzlük alaını takribi 5000 metrakeredir. Tepenin düz alanı kuzey-batı kesminde 5mt uzunluğunda ,3 mt genişliğinde türbe yeri Mehmet(muhammed) Tunusi Efendi'ye ait olduğu köy halkına tarafından bilinmekte ve anılmaktadır. Türbe yeri "çantı" sistemi kalın ağaçlar 1.20 mt yükseklikte çevrelenmiştir mezar yeri yanında büyük anıtsal nitelikte ağaç bulunmaktaıdr.(Mezar yeri defineciler tarafından kaçak kazılarak tahrip edilmiştir). Mezar yeri çevresini tabii taşlar çevrilerek açık türbe haline getirilmiştir.Alan üzerinde ve çevresin de yazılı herhangi bir kitaba taşa veya benzeri bir taşa rastlanmamıştır. Saha üzerinde defin yapılmış bir çok eski mezarlar bulunmaktadır. Tunus tepesnin Güney-Doğu yamacında takribi 50.000 metrakerelik bir alan ise FAS TARLASI olarak anılmaktadır. Ekim harici durumda dır. Güney etek kesiminde eski Müslüman mezar yerleri gözükmektedir. Ayrıca bu kesimde eski bir camii bulunduğu tarihi tespit edilemeyen bir dönemde yıkılması sonucu köy içinde yeni bir cami yapılmıştır.

        Bunun dışında İlçemizin ormanları tamamen yayla durumundadır. Yaz Döneminde yayla Turizmi olarak kış döneminde ise kış ve av turizmi olarak değerlendirilebilir. Gölcüğez çayı kenarında bulunan geçen deresi görülmeye değer. İlçemiz dışında özellikle yaz aylarında insanlar sıcaktan bunalırken terlemeden piknik tadı çıkarılabilecek birçok alan bulunmaktadır.

 

 
T.C AĞLI KAYMAKAMLIĞI RESMİ WEB SİTESİDİR