AĞLI İLÇESİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT
TELEFON NUMARALARI
KURUMU:
ADI VE SOYADI 
İŞ TEL: 
DAHİLİ
KAYMAKAMLIK 
Kaymakam 
Furkan ÇAKIR
737 13 82
 
Yazı İşleri Müdürü
Muazzez Sevnur ERKAN
737 13 82
155
Yazı İşleri Müdürlüğü (V.H.K.İ)
Ruşen COŞKUN
737 13 82 
175
Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgisayar İşletmeni)
Mehpare ÜNAL
737 1382
172
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
İlçe Jandarma Komutanı
Rifat TERZİOĞLU
737 14 53
 
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ 
Emniyet Amiri 
Burhan İNAN
737 13 54 
 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Belediye Başkanı
Şahin ÇOLAK
737 10 01
 
Mali Hizmetler Müdürü
Kemal SIĞMAZ
737 10 12
 
DİĞER KURULUŞLAR
Nüfus Müdürü
Celal TÜMER
737 13 86
 
Toplam Sağlığı Merkezi Tabibi
Dr. Ömer YILMAZ
737 10 18
 
Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Hakan ÖZDOĞAN
737 10 09
 
Halk Eğitim Merkezi Müdürü
Enver GENÇOĞLU
737 14 20
 
Özel İdare Müdürü
Nuri GÜL
737 13 91
 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Çağrı Uğur TÜMER
737 1395
 
Malmüdürü V.
Nurettin AYRILMA
737 13 93
 
Müftü 
Hasan KILIÇ
737 13 87
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür V.
Ufuk YENİAY
737 12 71
 
Tapu Müdür V.
Mehmet ÖZDEMİR
737 13 88
 
PTT Müdürlüğü
Hayri ARSLAN
737 14 15
 
Aile Hekimi
Dr. Ender KOÇAK
737 16 13
 
Orman İşletme Şefliği
Serkan ÇALIŞKAN
737 10 14
 
Nedime Kaya Müdür V.
Aygün YÖRÜR
737 14 51
 
Kazım Erdem Lisesi
Musa Kerim ÇELİK
737 11 60
 
Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü
Faruk Aydın AKGÜN
737 10 04
 
Zabıta/İtfaiye
Satı Mehmet KAVUŞ
737 10 01 
 
İl Gen.Mec.Üyesi
Mehmet Sait YULU
737 10 59
 
   "        "       "
Öncay ERSOY
      737 10 38
 
 
 
 
T.C AĞLI KAYMAKAMLIĞI RESMİ WEB SİTESİDİR