Celal TÜMER
                                                    İlçe Nüfus Müdürü
                                                                                                                                         
                 
      
              İSAY2 Galeri       
                                                                                                                                             

AĞLI İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU:
Müdürlüğümüz 1991 yılında kurulmuştur.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ  :

1.Görev çerçevesi içersindeki nüfus,vatandaşlık ve evlendirme    hizmetlerini mevzuat çerçevesinde düzgün biçimde yürütmek,
2.Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi,yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yıl sonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemler,
3.İlgililere yasalar çerçevesinde nüfus kayıt örneği vermek,
4.Nüfus cüzdanı ve uluslar arası aile cüzdanı düzenlemek,
5.Devletimizin taraf olduğu uluslar arası sözleşmeleri uygulamak,
6.Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.

TEL.VE FAKS NUMARALARI  :

Tel&faks :0 366 7371386

İKAMET YERİ  :

Hükümet Konağı
Kat:3
Ağlı /KASTAMONU 

 
 
 
 
T.C AĞLI KAYMAKAMLIĞI RESMİ WEB SİTESİDİR