AĞLI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
 
 KURUMUN KURULUŞ TARİHİ    :

İlçe Emniyet Amirliğimiz 09 OCAK 2001 tarihinde B tipi İlçe Emniyet Amirliği olarak kurulmuştur.
 
 KURUMUN GÖREVLERİ               : Emniyet Amirliğimiz bünyesinde kurulmuş olan
 
POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ : Öncelikli görevi önleyici hizmetler olup, özellikle devriye hizmetleriyle suç işlenmesini önlemektir. Suç işlenmesi halinde gerekli tahkikatın yapılıp faillerin yakalanmasını sağlamaktır.Ayrıca tahkikatlar (Yeşilkart,Sosyal Yrd.ve Dayanışma Vakfı Tahkikatları vb), Resmi kurumlardan gelen Adres tespiti talepleri, tebligatlar, bilirkişi tespitleri de önemli görevlerindendir.
 
PERSONEL BÜRO AMİRLİĞİ : Amirliğimiz personeli ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak(Senelik İzin, Dr. Raporu vb.)
 
 İDARİ BÜRO AMİRLİĞİ : Emniyet Amirliğine gelen evrakların kayıtlarını yaparak ilgili Büroya sevk etmek, Brifing dosyalarını hazırlamak  ve güncellemek.
 
ASAYİŞ BÜRO AMİRLİĞİ : Polis Merkezi Amirliği ile koordineli olarak suç işlenmesini önlemek, işlenen suçların faillerini yakalamak ve bunlarla ilgili yazışmaları yapmak.
 
TERÖRLE MÜCADELE BÜRO AMİRLİĞİ: İlçemizde meydana gelebilecek İllegal örgüt ve hareketler hakkında gerekli çalışmalar yapmak, ayrıca Amirliğimiz bünyesinde kuruluşu olmayan Güvenlik Büro Amirliği hizmetlerini yerine getirmek. (Seçim Çalışmaları, Siyasi Partiler, Dernekler, Güvenlik Soruşturmaları vb. ile ilgili takibat ve yazışmaları yapmak)
 
ÇOCUK BÜRO AMİRLİĞİ : Çocuklar tarafından ve Çocuklara karşı işlenebilecek suçlar ile ilgili çalışmalar ve gerekli yazışmaları yapmak.
 
TRAFİK DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ : Tescil ve Sürücü Belgesi işlemleri yapılmayıp, yalnızca denetleme yönünden çalışmalar ve yazışmalar yaparak Trafik düzenini sağlamak.
 
LOJİSTİK BÜRO AMİRLİĞİ : Malmüdürlüğü ile koordineli çalışıp, hizmette kullanılacak olan telefon gideri, kırtasiye, temizlik vb. ihtiyaçların ödeme işlemleri ile Amirliğimiz personelinin maaşları , yollukları vb. işlemler ile ilgili çalışmalar ve yazışmalarını yapmak.
 
OLAY YERİ İNCELEME GRUP AMİRLİĞİ : Hırsızlık gibi olaylarda olay yerinde gerekli parmak izi, delil ve kayıt işlemlerini yapmak.İl Merkezi ile koordine kurarak gerekli çalışmaları yapmak.
 
 
RUHSAT TEBLİGAT İŞLEMLER BÜRO AMİRLİĞİ: Müracaat olması durumunda  Av Tüfeği ile ilgili Satın Alma Belgesi ve Av tezkeresi ile ilgili yazışmalar yapmak, belgeyi düzenlemek, İl Merkezince yürütülen silah ruhsat işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak, İlçemizde faaliyette bulunan ve Ruhsatı belediyece düzenlenen  Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri ile ilgili gerektiğinde yazışmalar yapmak.
 
GENEL BİLGİ TOPLAMA KISIM AMİRLİĞİ : Gerek önleyici hizmetler esnasında şüpheli görülen kişilerin, gerekse işlenmiş bir suçun faillerinin ya da bir kişi hakkında yapılan soruşturma esnasında kişilerin Aranıp aranmadıklarını, fiş kayıtlarının olup olmadığını öğrenmek ya da suç faillerinin fişlenmesi ile ilgili gerekli çalışmalar ve yazışmaları yapmak. 
 
EKKM BÜRO AMİRLİĞİ : Meydana gelen Asayiş,Terör, Kaçakçılık vb. olaylar ile günlük yaşamı etkileyen Doğal afet gibi olaylarda almış olduğu bilgileri derleyerek ilgili makamlara bilgi vermek ve bu konularda istatistiki verileri düzenlemek.
 
EVRAK ARŞİV BÜRO AMİRLİĞİ : Emniyet Amirliği kullanılan Arşivlik malzeme ile ileride arşivlik malzeme haline gelebilecek malzemelerin muhafazası, arşivin düzenlenmesi, aidiyet numarasının kullanılması, saklama süresi sona eren arşivlik malzemenin yönetmelik hükümlerine göre imha edilmesini sağlamak.
 
 
TEL. VE FAKS NUMARALARI     : Tel: 7371354, 7371335 (155)   Faks:7371606
KURUM ADRESİ                             : Merkez Mah. Hükümet Konağı Zemin Kat. AĞLI
 
 
 
T.C AĞLI KAYMAKAMLIĞI RESMİ WEB SİTESİDİR